TR EN DE IT
 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

 
EMPO Otomotiv'in, benimsediği politika ile;
Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde,

Çalışanlar, toplum, çevre ve paydaşlarımıza karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim ilkesi olarak taahhütederiz.

Sürdürülebilir başarı için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

İnsan hakları ilkeleri çerçevesinde, yasalara uygun olarak çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Çalışanlarımızın sağlıklarının korunması için faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alırız.

Çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların korunmasını; gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Etik ve davranış kurallarına aykırı tüm yasa dışı uygulamaları reddederiz.

Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesini kesinlikle kabul etmeyiz. Tacizden uzak bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz.

Sahtekârlıktan veya etik dışı davranıştan kaçınmak için mekanizmalar sağlar, dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik ederiz.

Hiçbir çalışanımız ya da paydaşımızın özel bilgilerinin onun onayı olmaksızın paylaşılmayacağı ve kullanılmayacağını taahhüt ederiz.

Sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması, çalışanlarımızdan ve paydaşlarımızdan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.